TURSKA 2007.

Putovanje na vrh > Azija > Turska > Turska 2007.

IZABRANE SLIKE

Planinski lanac Yildiz razdvaja Trakiju na zapadu od crnomorske ravnice na istoku europskog dijela Turske.


TRAKIJA – PREMA NAJVIŠEM VRHU EUROPSKOG DIJELA TURSKE

SLIKE PO DANIMA

Istanbul – nekadašnja prijestolnica velikih carstava: rimskog (330.-395.), bizantskog (395.-1453.) i otomanskog (1453.-1923.).


TRAKIJA – PREMA NAJVIŠEM VRHU EUROPSKOG DIJELA TURSKE