SVETKOVINE

  • Od 12. do 14. travnja 2010. g.<br/>
Svetkovina Kumbh Mela u Haridwaru, indijska savezna država Uttarakhand.

    KUMBH MELA U HARIDWARU

    Od 12. do 14. travnja 2010. g.
    Svetkovina Kumbh Mela u Haridwaru, indijska savezna država Uttarakhand.