PACAYA-SAMIRIA

Putovanje na vrh > Južna Amerika > Peru > Pacaya-Samiria

2.8.2012.putovanje: IQUITOS – NAUTA – SELO NA RIJECI YANAYACU
lokaliteti: NAUTA, RIJEKA MARANON, ZAŠTIĆENO PODRUČJE PACAYA-SAMIRIA, 20 DE ENERO I RIJEKA YANAYACU

3.8.2012.putovanje: SELO NA RIJECI YANAYACU – KAMP NA RIJECI YANAYACU
lokaliteti: ZAŠTIĆENO PODRUČJE PACAYA-SAMIRIA, SELO NA RIJECI YANAYACU I RIJEKA YANAYACU

5.8.2012.putovanje: KAMP NA RIJECI YANAYACU – SELO NA RIJECI YANAYACU
lokaliteti: ZAŠTIĆENO PODRUČJE PACAYA-SAMIRIA, RIJEKA YANAYACU I SELO NA RIJECI YANAYACU

6.8.2012.putovanje: SELO NA RIJECI YANAYACU – NAUTA – IQUITOS
lokaliteti: ZAŠTIĆENO PODRUČJE PACAYA-SAMIRIA, RIJEKA YANAYACU, RIJEKA MARANON, RIJEKA AMAZONA I RIJEKA UCAYALI