NEPAL 1997. 33. DAN

Putovanje na vrh > Azija > Nepal > Nepal 1997. > 33. dan

3.12.1997.putovanje: SAURAHA – KATHMANDU
lokaliteti: DAKSHINKALI