NEPAL 1997. 27. DAN

Putovanje na vrh > Azija > Nepal > Nepal 1997. > 27. dan

27.11.1997.putovanje: POKHARA – BAIRENI – TRISULI KAMP
lokaliteti: RIJEKA TRISULI