ISTANBUL

Putovanje na vrh > Azija > Turska > Istanbul

23.-24.9.2005.putovanje: ISTANBUL – ZAGREB
lokaliteti: ISTANBUL

1.8.2007.lokaliteti: POYRALI, ISLAMBEYLI, VRH MAHYA, DEMIRKOY, SARAY I ISTANBUL

2.8.2007.putovanje: ISTANBUL – DELHI
lokaliteti: ISTANBUL